"הגברת ריבלין היא אי של שפיות"
בן כספית ואריה אלדד