"הילדים שלך גילו אוצר זהב - הם גרמו לך להתערב"
מיכל דליות