"אסור לייצא את הצמחים עצמם, רק מוצרים מעובדים"
איפה הכסף