"כמות האלכוהול שהאמריקני הממוצע שתה נחתכה בחצי"
איפה הכסף