"מדובר במושג חדש שנקרא תרומת מחאה"
בן כספית ואריה אלדד