"אין נוהל סדור, כל תחנה פועלת בצורה שונה"
מועדון ארוחת הבוקר