רזיתם ונותרתם עם עודפי עור? יש מה לעשות עם זה
איריס קול