עד כמה אכפת לעבריינים מהפוליטיקה?
גלעד שלמור ודורון הרמן