תחקיר עיתונאי מבית אופירה וברקו
הדר לוי ודרור רפאל