"הוא נשך אותו כל כך הרבה, והילד שלי מת מפחד!"
מיכל דליות