"המלכה הבלתי מעורערת של הספרות העברית"
רבקה מיכאלי