"הוא לא ייכנס אצלי בלשכה, האבן דרוואט הזה!"
מועדון ארוחת הבוקר