"תוך שנתיים מהיום נסגור את התחנה הפחמית בחדרה"
ענת דוידוב וינון מגל