"תוך שנתיים מהיום נסגור את התחנה הפחמית בחדרה"
ינון מגל ובן כספית