"אין הבדל בין בוגי ויועז הנדל לבנט"
ינון מגל ובן כספית