"היא יודעת שאף אחד לא רואה את זה, אבל היא רואה את זה"
איריס קול