"בתנועה שלנו מתרשמים ממעשים ולא מגימיקים. אורן חזן היה גימיק"
אילה חסון