"וילי רוטנשטיינר הוא האיש המתאים לכדורגל הישראלי"
ספורט