"יש אנשים לא מעשנים שקיבלו סרטן"
מועדון ארוחת הבוקר