"יאיר נתניהו הפישר הוא פרזיט שחי על חשבון הציבור"
זהבי עצבני