"אני מקווה ומאמין שאביא תוצאה טובה מאוד היום"
אילה חסון