מרכז הכוח: הציבור שיכריע בבחירות טרם החליט
אילה חסון