סעודת מלכים: הרמטכ"ל והיועמ"ש לשעבר סביב שולחן
אראל סג"ל