"הציעו לו חוזה לארבע שנים, הוא עשוי לחתום בימים הקרובים"
ספורט