"בסוף השנה הוא פורש, הוא מכבד את ההסכמים שלו"
ספורט