"אני בן אדם מלא אמונה, קרו לי ניסים ונפלאות"
איריס קול