"אני לא גזענית, אבל למה אתיופים מתופפים ומפריעים?"
גיא פלג