"יושבות שתי מפלגות בממשלה ופשוט מדירות נשים"
ינון מגל ובן כספית