"עד שיש מועמד מזרחי, הם מעדיפים את מי שבז להם?"
זהבי עצבני