"צמיחה של שלושה אחוזים בישראל זה כישלון"
איפה הכסף