"מדוע נתניהו היה צריך להכניס לשם את הצלמים?"
גיא פלג