"אני לא בטוח שיש לו כלים להתמודד עם אתגרי המשק"
סיון כהן