לבד ומגג'דרת על מצבך? האייטם הזה בשבילך
דידי לוקאלי