המדינה תקל את הליכי ההכרה להורות לבני זוג שאינם הורים ביולוגים
תחשבו טוב