"המצב של לבני בסקרים הוא בגלל מיזוגניה"
ינון מגל ובן כספית