"ההתנהגות הזו לא מתאימה לצבא המוסרי בעולם"
זהבי עצבני