"ציפי לבני היא אחת האחרונות שאומרת לציבור את דעתה האמתית"
בן כספית ואריה אלדד