"אני עוסק בייעוד שלי ועדיין חסר אנרגיה בעבודה"
בראייה אחרת