אילה פרצה בבכי בשידור: "אני כל כך מצטערת"
אילה חסון