האם לגיטימי לצייר את נתניהו כג'ובניק?
ינון מגל ובן כספית