בשניצלים הקנויים יש סוכרים רבים - מיתוס?
ד"ר מאיה רוזמן