רגב הייתה מעורבת בפרסום טענות ההטרדה נגד גנץ
הקבינט