המאזין רק התעניין: "מה רע בברוך גולדשטיין?"
יורם שפטל