"בישראל, כשאתה מצליח - מישהו בא ונותן לך כאפה"
רז שכניק