"אין להם למי לפנות כשהם צריכים להחליף נורה"
למבוגרים בלבד