"פרסום ההמלצות: יום שחור לדמוקרטיה הישראלית"
ניסים משעל