"הבהרתי לנתניהו שלא להתעסק יותר במשפחתי"
אילה חסון