"יש לך יכולת לשנות את התעודה הדורית הזאת"
בראייה אחרת