הרכבת עזבה את התחנה - ומה יהיה עם מיצי?
בן כספית ואריה אלדד