"ברק בכר גרם נזק של כמה מיליונים לקופה של אלונה ברקת"
ספורט