בן דרור ימיני ואלוף בן - עימות בשידור
ינון מגל ובן כספית